حضور بازرگانی برتا در نمایشگاه صنعت ساختمان سال 1401

حضور بازرگانی برتا در نمایشگاه صنعت ساختمان سال 1401

حضور بازرگانی برتا در نمایشگاه صنعت ساختمان سال 1401

بازرگانی برتا در تاریخ 3/8/1401 لغایت 6/8/1401 در نمایشگاه صنعت ساختمان قم شرکت نمود.

حضور بازرگانی برتا در نمایشگاه صنعت ساختمان سال 1401

هدف از شرکت در نمایشگاه صنعت ساختمان معرفی محصولات این بازرگانی به بازدیدکنندگان و صنعتگران این حوزه بود . این بازرگانی قبل از همه گیری ویروس کرونا و همچنین بعد از آن به طور مرتب در نمایشگاه های صنعت ساختمان شرکت نموده است و به معرفی محصولات خود پرداخته است.

حضور بازرگانی برتا در نمایشگاه صنعت ساختمان سال 1401
حضور بازرگانی برتا در نمایشگاه صنعت ساختمان سال 1401
دیدگاه ها 0

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید