• اسپانیولت-پنجره-های-تک-حالته--Gu-Unijet
  45,960 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • ابعاد : 1000 میل, 1200 میل, 1400 میل, 1600 میل, 1800 میل, 2000 میل, 400 میل, 600 میل, 800 میل
  بیشتر +
 • یراق-اسپانیولت-تک-حالته-vhs
  36,900 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • اسپانیولت : 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 400, 600, 800
  بیشتر +
 • اسپانیولت-درب-سوئیچی-قفل-دار-VHS2
  108,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • درب سوئیچی : 1600-1800, 1800-2000, 1800-2000 (28/85), 2000-2200, قفل سویئچی درب 35
  بیشتر +
 • اسپانیولت کشویی Vhs
  48,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • اسپانیولت : 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 400, 600, 800, غلتک کشویی تک چرخ, غلتک کشویی چفت چرخ
  بیشتر +
 • اهرم-شیشه
  30,000 تومان
 • پروفیل کندو
  106,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • پروفیل : اتصال دهنده ( Frame Adaptor ), اتصال گرد ( Pipe Adaptor ), بازشو پنجره صاف ( Window Sash ), پانل ( Panel ), پروفیل بازشو درب صاف ( Door Sash ), زهوار تک جداره ( Glazing ), زهوار دو جداره ( Glazing ), فریم ( Frame ), فریم بازسازی ( Frame reconstruction ), گرد ( Pipe ), مولین ( Mullion ), مولین متحرک ( Mullion animated )
  بیشتر +
 • پروفیل ماوی
  142,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • پروفیل : اتصال دهنده ( Frame Adaptor ), اتصال گرد ( Pipe Adaptor ), بازشو پنجره صاف ( Window Sash ), پانل ( Panel ), پروفیل بازشو درب صاف ( Door Sash ), زهوار تک جداره ( Glazing ), زهوار دو جداره ( Glazing ), فریم ( Frame ), فریم بازسازی ( Frame reconstruction ), گرد ( Pipe ), مولین ( Mullion ), مولین متحرک ( Mullion animated )
  بیشتر +
 • پروفیل ماوی رنگی مشکی و شامپاینی
  126,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • پروفیل : اتصال گرد ( Pipe Adaptor ), بازشو پنجره صاف ( Window Sash ), پانل ( Panel ), پروفیل بازشو درب صاف ( Door Sash ), زهوار دو جداره ( Glazing ), فریم ( Frame ), فریم بازسازی ( Frame reconstruction ), گرد ( Pipe ), مولین ( Mullion )
  بیشتر +
 • پروفیل ماوی
  77,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • پروفیل : اتصال دهنده ( Frame Adaptor ), اتصال گرد ( Pipe Adaptor ), بازشو پنجره صاف ( Window Sash ), پانل ( Panel ), پروفیل بازشو درب صاف ( Door Sash ), زهوار تک جداره ( Glazing ), زهوار دو جداره ( Glazing ), فریم ( Frame ), فریم بازسازی ( Frame reconstruction ), گرد ( Pipe ), مولین ( Mullion ), مولین متحرک ( Mullion animated )
  بیشتر +
 • جک درب اتوماتیک دیپلمات
  5,200,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • مدل جک : ِِDP420, DP620
  بیشتر +
 • چسب-123-جی-مکس-رنگ-قرمز
  74,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • وزن 123 : آبی 400 میل, سبز 100 میل, سبز 200 میل, سبز 400 میل, قرمز 100 میل, قرمز 200 میل, قرمز 400 میل
  بیشتر +
 • چسب اسپری روان کننده WD-40 جی مکس
  22,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • WD-40 : 150 میل, 400 میل
  بیشتر +
 • چسب-سیلکون-Gmax
  78,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع سیلکون : 250 گرمی سفید, 250 گرمی شفاف, 250 گرمی مشکی, 280 گرمی سفید, 280 گرمی شفاف, 280 گرمی مشکی, 310 گرمی سفید, 310 گرمی شفاف, 310 گرمی مشکی, آینه شفاف 330 گرمی, پمادی 30 گرمی
  بیشتر +
 • چسب-فوم-پلی-یورتان-جی-مکس-600-شلنگی
  125,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • پلی یورتان : 600 گرمی شیلنگی, 850 گرمی شیلنگی, 850 گرمی گانخور, پاک کننده فوم, سوسیسی سفید, سوسیسی طوسی, سوسیسی مشکی
  بیشتر +
 • چسب-ماستیک-جی-مکس-400
  34,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع چسب : 400 سفید, 400 قهوه ای, 400 مشکی, 600 سفید, 600 شامپاینی, 600 طوسی, 600 قهوه ای, 600 مشکی, 700 سفید
  بیشتر +